Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2015

natts
20:09
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatwice twice
20:09
5337 22b1 390
Reposted fromtwice twice
Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
natts
20:01
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko
natts
20:00
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viatwice twice
natts
19:59
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viatwice twice
19:58
5201 e00d 390
Reposted fromtwice twice
19:57
natts
19:56
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatwice twice
natts
19:54
0305 74f6 390
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viatwice twice
natts
19:53
6002 169b 390
Reposted fromWarzywna Warzywna viatwice twice
natts
19:53
1404 439b 390
Reposted fromoskus oskus viatwice twice
natts
19:53
4108 d0c2 390
Reposted fromscorpix scorpix viatwice twice
natts
19:37
5100 1038 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
natts
19:32
5342 1b81 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
natts
19:32
5566 0917 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
natts
19:32
5756 72dc 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
natts
19:22
7240 e702 390
Reposted fromrol rol viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
natts
19:21
1403 b0fc 390
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies
natts
18:46
ZUPO RATUJ, ŁADNIE PROSZE.
— zouozawrobel

March 30 2015

natts
19:01
Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To ci się zwyczajnie nie opłaci. Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może cię kochać, ale w momencie, kiedy zaczniesz na niego naciskać, po prostu ci ucieknie. 
- To co mam teraz robić, mamo? - zapytała jak wtedy, kiedy miała trzynaście lat.
- Nic, kochanie. Czekać.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...